Doğu Türkistan'da Neler Oluyor?!.

Doğu Türkistan'da Neler Oluyor?!.

Haber siteleri ve sosyal medyada, Doğu Türkistan, Sincan Özerk bölgesi veya diğer bir ifade ile Uygur Türklerinin yaşadığı bölgeden gelen haber, görsel ve videolar ile içimiz kararmaktadır!. Bir insan veya devlet böyle bir zulüm ve işkenceleri nasıl yapabilir?! Bunu yapana insan denir mi?! Böyle bir çağ da hem de! Peki, neler oluyor Doğu Türkistan'da?! Dünyanın hegemonya, küresel ve emperyalist güçleri, insan ölümleri ve işkence görüntüleri üzerinden birbirlerine mesaj mı vermektedir?! Zaten, günümüzün emperyalist güçlerinin geçmişi bu konudaki sicilleri çok da temiz değildir!. Ya da yine dünyanın hegemonya, küresel ve emperyalist güçleri ve istihbarat örgütleri üzerinden, yeni dünya düzenindeki sıklet ve denge merkez ülkesi Türk Devletine mesaj vermek ya da yanlarına çekebilmek için Türk ve Müslüman katliamları ve işkenceleri dünyaya servis mi edilmektedir?! Yenidünya düzeni Türk Devleti olmadan kurulamayacağına göre! Yenidünya sistematiği de Türk Devletinin onay vermediği bir şekilde sürdürülemeyeceğine göre! Yeni dünya düzeni ve sistematiği de Orta Doğu ve Avrasya bölgesinde kurulacağına göre!. Yeni dünya düzeni ve sistematiğinde Türk Devleti ile birlikte hareket eden güç, artık yüz yıl daha dünyanın hegemonya gücü olarak devam edeceğine ve diğer tarafın da saf dışı olacağına, küresel ve emperyalist bir güç olarak da bir yüz yıl daha var olamayacağına göre!. Şimdi bu haber ve görsellere bir kez daha bakmayı ve ona göre okuma yapmayı tavsiye ederim!. Aslında bizim insanımız dünyadaki gelişmelere diyalektik zaviyeden okuma yapmayı uzun bir dönemdir kaybetti!. Ya da yaratılışın gereği olan tez, antitez ve sentezi unuttu!. İşte bu sebeplerden kaynaklı, medya elinde olan küresel ve emperyalist güçler, sürü gibi bir o yana bir bu yana yönlendiriyor!.

Peki, Doğu Türkistan, Sincan Özerk bölgesi ya da Uygur Türklerinin yaşadığı bölgenin tarihine kabaca bir bakalım!. Tarihte bu bölgede neler olmuştur?! Asya Hun; tarihte bilinen ilk Türk devleti ve Orta Asya’da yaşayan Türk boylarını bir araya getirerek, siyasi birliği sağlamıştır. Mete Han zamanında Hun İmparatorluğu; Sibirya, Çin Denizi, Japon Denizi ve Hazar Denizi arasında kalan topraklara hâkim olmuştur. Mete Hanın ölümünden sonra, yaşanan karmaşalar nedeniyle devlet, Doğu ve Batı Hun İmparatorluğu olmak üzere ikiye bölünmüştür. Hun İmparatorluğunun zayıflaması ve dağılmasından sonra 552 yılında Türk boyları arasında hâkimiyet sağlanarak, tarihte Türk adı ile ilk defa, Göktürk Devleti kurulmuştur. Göktürk Devletinin kuruluşunda yer alan Uygurlar, 7. asırda zayıflamaya başlayan Göktürklere karşı başlatılan boyların isyanında başı çekmiştir!.Uygur Devleti de Kırgızlar tarafından 840 yılında yıkılmıştır. Tekrar toparlanan Uygurlar, Turfan Uygur Devlet'ini kurmuştur! 13. yüzyılda ortaya çıkan Cengiz Han, bütün Moğol boylarını bir araya getirerek tarihte görülen en büyük istilalardan birini gerçekleştirmiş, 3 ile 6 milyon insanın katledildiği bu istila hareketinden Uygurlar da, diğer devletler gibi etkilenmiştir!. Cengiz Hanın 1209 - 1234 yılları arasında giriştiği Orta Asya ve Çin'i istila etme hareketinde geçiş yeri olan ve İpek Yolunu kontrol etmek isteyen Moğollar, Doğu Türkistan'ı işgal etmiştir!. Moğollar, bölgede yaşayan Uygurlara ve diğer Türk boylarına sistematik katliam uygulayarak, Orta Asya veya Çin'e göçe mecbur etmiştir!. Moğol istilası Çin, Orta Asya, Yakın Doğu ve Doğu Avrupa'nın etnik ve kültürel yapısının yeniden şekillenmesinde önemli rol oynamıştır! Moğol İmparatorluğunun parçalanmasından sonra rahat bir nefes alan Uygurlar tekrar Doğu Türkistan'a göç etmiştir!.

Doğu Türkistan, Sincan Özerk Bölgesi ya da Uygur Türklerinin yaşadığı bölge, nüfus, jeo - politik ve jeo - stratejik konum ve durumunu da şöyle izah edebiliriz! Dünya küresel ve emperyalist güçlerinin gözü neden bu bölgededir?! Kirli ve sinsi plan nedir?!. Orta Asya'da yaklaşık 1,6 milyon kilometrekarelik geniş bir alana sahip ve yüz ölçümü Türkiye'nin iki katı kadardır! Komşuları kuzeyde Rusya, batıda Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan, güney batıda Afganistan, güneyde Pakistan, Hindistan ve Tibet, doğuda Çin, kuzey doğu da ise Moğolistan’dır. Nüfusu yaklaşık 45 milyon, nüfusun yüzde 45'i Uygurlardan, geri kalanı da Müslüman Kazak, Kırgız, Özbek, Tacik ve Çinlilerden oluşmaktadır. Türkistan ismi Farsça kökenli ve Türklerin yaşadığı yer anlamına gelir. Tarihsel olarak, Çin'i yabancı istilalara karşı koruyan tampon bölge görevi görmüştür. Uzak Doğu ile Avrupa ve Asya’yı, Sibirya ile Güney Asya’yı bağlayan yolların kavşağında olan Doğu Türkistan, jeopolitik konum ve sahip olduğu zengin petrol, doğal gaz, altın, gümüş, kömür ve uranyum rezervleri gibi yeraltı kaynakları ile sadece bölgenin değil, küresel ve emperyalist güçlerin de dikkatini çekmektedir! Günümüzde ise doğu - batı enerji ulaşımı açısından stratejik bir öneme sahip olan Uygur Bölgesi, Çin’in Kuşak - Yol Projesinin hayata geçebilmesi için bağlantı noktası konumundadır!

Doğu Türkistan ve Uygur Türklerinin yaşadığı bölgelerde ki katliam ve işkenceleri de şu şekilde ifade edebiliriz!. Çin milliyetçiliği ve Mao'nun uyguladığı asimilasyon ve katliam programı günümüzde halen devam etmektedir. Sert bir tutumla dinlere ve diğer ideolojilere karşı savaş açan Mao, 1949 - 1972 yılları arasında, toplam 35 milyondan fazla Müslüman Doğu Türkistanlıyı katlettiği düşünülüyor!. Mao dönemi ile başlayan Çin toplumunu top yekûn dönüştürmeyi amaçlayan politikalar Doğu Türkistan'da sert bir şekilde uygulanmaktadır!. Başörtüsü, sakal, dini kitap aşırılık olarak değerlendirilerek, yurt dışına gönderilen bir mesaj bile hapis ve aylarca sürecek işkence nedeni olmaktadır! Çin, tek hakim kültür olmak istemesinden kaynaklanan bu baskı ve asimilasyon hareketi yerel dillerin, kültürlerin yok edilmesine, dini inanç ve ibadetlerin yasaklanmasına, din adamlarının saldırıya uğramasına kadar varmaktadır!. Günümüzde ise Çin'in hürriyetinden alıkoyarak kamplarda " işkence ve zulüm ile dönüştürdüğü " yaklaşık 3 milyondan fazla Doğu Türkistanlı olduğu tahmin ediliyor! Ölüm ve kayıpların ne olduğu ise bilinmiyor!.

Kaynak:anadoludabugun.com
Yazar:Ahmet Ünver

Yazar
YORUMLAR
YORUM YAP
0 Yorum bulunmaktadır.