Milli Birlik Şurası Sonuç bildirisi

Dünya çapında Doğu Türkistanlı Teşkilat liderleri, akademisyenler, bilim adamları, aydınlar, siyasi aktivistler, gençler ve kadınlarında katılımıyla 14. Dünya Doğu Türkistan Kardeşlik Buluşması ve 5. Doğu Türkistan Milli Birlik Şurası 1-4 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da başarıyla gerçekleşti. 

 

Şurada hızla değişen yeni dünya düzeni, Doğu Türkistan'daki mevcut soykırım ve Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı topyekûn imha politikası detaylıca masaya yatırıldı. Ayrıca Doğu Türkistan'ın bağımsızlığına kavuşması için atılması gereken önemli adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Şurada tartışılan ana konular şu şekilde;

•Doğu Türkistan Milli Mücadelesinin Uluslararası Arenada Güçlendirilmesi 

•Değişen Dünya Düzeni Işığında Doğu Türkistan Davası ve Çin

•Batı Ülkelerinde Doğu Türkistan Davası – Gereken Adımlar

•Türk Devletlerinde Doğu Türkistan Davası

•Arap-İslam Dünyasında Doğu Türkistan Davası

•Sivil diplomasi ve uluslararasıda hak arama yolları

•Doğu Türkistan Davasında Maarif Hareketi

•Siyasi Mücadele ve Ahdi-vefa

•Empati ve Doğu Türkistan Davası (Sosyolojik

Yaklaşım)

•Doğu Türkistan Davasında Kadınların Vazifesi

•İstihbarat ve Güvenlik Savunma Metotları

•Sivil Toplum Kuruluşların Geleceği

•Örgütsel Gelişim ve Reform Metotları

•Değişen Yeni Dünya Düzeninde Yapılması Gereken Önemli Hizmetler

Yukarıdaki konulardan hareketle çeşitli alanlarda uzman ve akademisyenler tarafından özel olarak hazırlanmış sunumlar gerçekleşmiş ve bu temelde şu sonuca varılmıştır;

1. Bu toplantıya ve milli birlik şurasına katılan tüm teşkilat temsilcileri ve diğer katılımcılar oybirliğiyle Doğu Türkistan davasının temel ilkesinin bağımsızlık mücadelesi olduğunu vurgulayarak dünyanın her yerinde faaliyet gösteren kurum ve kişilere çağrıda bulunmak, nitekim Doğu Türkistan'ın bağımsızlığını ana hedef haline getirmek. 

2. Doğu Türkistan meselesini Türk dünyasının, Arap-İslam dünyasının ve tüm insanlığın ortak meselesi haline getirmek ve Doğu Türkistan meselesinin sadece bir insan hakları meselesi değil, bir milli bağımsızlık meselesi olduğu kanısını oluşturmak. 

3. Doğu Türkistan davasında faaliyet gösteren kuruluşlar arasındaki işbirliğini güçlendirmek, mücadelede kullanılan terim ve kavramlarda tekdüzelik oluşturmak.

4. Davada bugüne kadar elde edilen sonuçları resmileştirmek.

5. Doğu Türkistan davasını din ve etnik kardeşlerimize, Türk dünyasına ve Arap-İslam dünyasına taşımak, onların sempati ve desteğini kazanmak.

6. Doğu Türkistan'ın yumuşak gücünü inşa etmek.

7. Batı Türkistan'da halk diplomasisini güçlendirmek.

8. Çin'in İslam dünyasındaki propagandalarına karşı propaganda yapmak ve Çin'e karşı güçlü bir kamuoyu oluşturmak.

9. Doğu Türkistan'ın İslami ve milli kimliğini korumak, İslam'ın Din düşmanlarına karşı öğretilerini baskı ve işgale yönelik pratik bir güç haline getirmek.

10. Kuruluşlarımızda ve dava arkadaşları arasında bir Ahdi-vefa ruhu oluşturmak.

11. Kuruluşlar arası hizmet paylaşımını net bir şekilde tanımlamak, işin bireylere bağlı olmamasını sağlamak.

12. Ortak hedefler, ortak fikirler oluşturmak, Doğu Türkistanlı teşkilatlar arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve Çin'in “böl parçala yönet” politikasına meal vermemek.

13. Doğu Türkistan duygusuyla topluluk veya millet olarak hareket etmek.

14. Kadınların davadaki rolünü güçlendirmek, doğru fikir ve görüşlerle eğitmek, kadın çalışmalarını desteklemek ve güçlendirmek.

15. Doğu Türkistan teşkilatlarının kurumsallaşması ve profesyonelleştirilmesini sağlamak. 

16. Bağımsızlık hakkımızın uluslararası hukuk tarafından kabul edilebilmesi için Doğu Türkistan'ın işgal edilmiş toprak olduğunu kanıtlamak için bilimsel çalışmalar yapmak.

Şurada meclis ehlinden gelen tavsiye ve öneriler şu şekilde; 

1. Enerji ve gücü bağımsızlık hareketlerine odaklayarak bireysel aktivizmden örgütsel aktivizme geçmek.

2. Çeşitli olasılıklar ve değişiklikler için uygun stratejiler geliştirmek.

3. Doğu Türkistan ile ilgili Arap dünyasında çıkan tezleri takip etmek ve araştırmacılarla iyi ilişki kurmak.

4. İslam dünyasında Müslüman alimlerin, fetva kurumlarının ve ünlü kişilerden tam olarak istifade etmek. 

5. Doğu Türkistan Davasında iz basarlar yetiştirmek.

6. Stratejik açıdan önemli ülkelerde şubeler ve merkezler açarak dava kapsamını genişletmek. 

7. Kuruluşların karşılaştığı hukuki, bürokratik, ekonomik ve insan kaynakları sorunlarının acil olarak çözüme kavuşturmak. 

8. Çeşitli kuruluşlar, ülkeler ve uluslararası organizasyonlardan beklentilerimizi somutlaştırmak. 

9. İstihbarat alanında profesyonel kadro yetiştirmek.

10. Milli Birlik Şurasının daha etkin olması adına, katılımcıların çeşitliliğinin arttırılması, ve güncel sağlam konuların belirlenmesi.

11. Gençleri çeşitli pratik projelerle desteklemek ve davanın daha da dinamik ve güçlü olmasını sağlamak.

Ayrıca 5. Milli Birlik Şurasında Doğu Türkistan’ın bağımsızlığı için gereken yol haritası ve stratejiler hakkında önemli tavsiyeler sunuldu ve kararlar alındı. İlgili birçok noktanın hassas olması bakımından hem katılımcılara, hem de kamuoyuna kapalı olarak ta değerlendirmeler yapıldı.

 

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Press

Bu Haberi 567 kişi okudu!
05/10/2022
YORUMLAR
YORUM YAP
0 Yorum bulunmaktadır.