Çin’in 14. Ulusal halk Kongresi'nde sömürgecilik vurgusu

5 ile 13 Mart arası gerçekleşecek olan Çin Komünist Partisi ÇKP 14. “Ulusal Halk Kongresi”, 1. Oturumunda sunulan yıllık hizmet raporuna göre, Doğu Türkistan'daki enerji ve maden kaynaklarının geliştirilmesinin güçlendirilmesi gereğine vurgu yaparken, bu yıl bölge kaynaklarının daha fazla yağmalaması odak nokta edildi.

Çin Halk Ağı sitesinde 7 Mart yer alan habere göre ÇKP 14. “Ulusal Halk Kongresi” ‘inde Çin'in Doğu Türkistan'daki petrol ve doğal gaz kaynaklarının arama ve çıkarma çalışmalarını yoğunlaştırdığını ve Mart ayının başından bu yana Doğu Türkistan'da inşaat çalışmaları seferberliği başladığı öne sürülüyor.

Özellikle Teklimakan çölünde büyük çaplı inşaatlar başlatıldığı, Tarım Petrol havzasındaki Fumen ve Kuzeybatı Petrol Sahasındaki Shunbei gibi bölgelerde petrol ve gaz çıkarma işlemleri için kuyular açılmış, Çin'e giden boru hatlarının da dört bir yandan uzatıldığı, sondaj makinelerinin sayısını da arttırdığı ifade edilirken, sadece bir hafta kadar önce Tarim petrol sahasındaki “Gole 3C" adı verilen petrol kuyusu 9375 metre derinliğe kadar açıldığı dikkat çekiyor.

DÜNYANIN %19’UNU OLUŞTURUYOR
Çin'in açıkladığı verilere göre, Tarım Havzası'nda 6.000 metre ila 10.000 metre derinlikteki petrol ve doğal gaz kaynakları, Çin toplamının sırasıyla %83,2'sini ve %63,9'unu oluştururken, ultra derin petrol ve gaz yatakları ise yaklaşık olarak tüm dünyanın %19'unu oluşturuyor.

Bilgilere göre işgalci Çin, 1 milyar tonluk iki büyük petrol rezervi olan Jimsar petrolü ve Mahu kayalı petrol sahasının gelişimini hızlandırıyor. Bu çerçevede 2022'de Jimsar petrolü üretimi 500.000 tona, Mahu kaya petrolü üretimi ise 3,4 milyon tona çıkarıldığı, ÇKP’nin “14. Beş Yıllık Plan” dönemi sonunda yağmalanan doğal kaynak miktarının sırasıyla 1,7 milyon ton ve 5 milyon ton olarak hedeflendiği öne sürülüyor.

Doğu Türkistan’daki sözde “Xinjiang Kalkınma ve Reform Komisyonu istatistiklerine göre, Çin rejimi Doğu Türkistan'daki çeşitli kaynakları yağmalamayı yoğunlaştırırken 2022'de Doğu Türkistan'ın ham kömür üretimi bir önceki yıla göre %28 artışla toplam 413 milyon tona ulaştı. Ham petrol üretimi ise bir önceki yıla göre %7,5 artışla 32,133 milyon tona ulaştı. Doğal gaz üretimi de bir önceki yıla göre %4,9 artarak 40,67 milyar metreküpe ulaştı.

DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ TABİİ KAYNAKLAR
Doğu Türkistan enerji kaynakları bakımından zengindir ve Çin, Doğu Türkistan'ı işgal ettiğinden beri Doğu Türkistan'ın farklı kaynaklarını çeşitli isimler altında yağmalıyor ve Çin'e kaçırıyor.

Çin'de yakın zamanda ortaya çıkan enerji krizinin ardından Doğu Türkistan'dan Çin illerine enerji kaynaklarının ulaşımı hız kazandı. Doğu Türkistan'daki kömür rezervleri, Çin'in toplam kömür rezervlerinin %37'sini oluşturmaktadır. Petrol ve gaz rezervlerinin de Çin'in toplam rezervlerinin %25'ini oluşturuyor. Bunlardan hariç Doğu Türkistan'da rüzgâr ve güneş enerjisi teknolojisi kullanım alanında da ön planda.

Gözlemciler, Çinli işgalcilerin Ulusal Halk kongresinde Doğu Türkistan kaynaklarını nasıl daha etkin sömürme planlarını incelerken, mazlum halka yönelik sistematik soykırım politikası yürüttüğünü, Doğu Türkistan'dan çıkan kaynakları durmak sızın talan ettiklerini, asil sahipleri olan Doğu Türkistan halkının kullanım haklarını gasp ettiklerini, Doğu Türkistan'ın kaynaklarına ilişkin Çinlilerin açıkladığı verilerin güvenilmez olduğunu hatırlatmakla birlikte yağmalanan kaynakların Çin'in açıkladığı miktarın kat kat üstünde olduğunu söylüyor.

İŞGALLE BİRLİKTE 73 YILDIR TALAN EDİYOR
Dünyanın en büyük enerji tüketicisi olan Çin, 1949 yılından beri işgal ettiği Doğu Türkistan'dan petrol ve Gazın yanı sıra altın, platin, gümüş, uranyum ve kömür gibi 136 çeşit doğal kaynakları yağmalıyor. Artı Çin’in %40 enerji talebini karşılayan bölgede, üstün kalite Pamuklarıyla dünyanın 5/1, Çin’in %80 ihtiyacını gideriyor. Bölge halkını yoksul ve geride bırakarak, köleliğe zorlayan Çinli otoriter rejim, gelinen noktadaysa Küresel çapta boykot ve çeşitli yaptırımlarla ile karşı karşıya.

Muhammed Ali ATAYURT-Istiqlal Haber

Bu Haberi 445 kişi okudu!
09/03/2023
YORUMLAR
YORUM YAP
0 Yorum bulunmaktadır.