Bu Yasa Çin'i Çok Rahatsız Etti

Amerikan başkanı tarafından onaylanarak resmi yasalaştırılan “Uygur zorunlu çalıştırmayı önleme yasası” Çinli şirketleri iflasa sürüklerken Komünist rejim hükümetini de epey rahatsız etti.

Çin propaganda ajansı Halk Ağı, 31 Aralık'ta Doğu Türkistan’daki “Xinjiang”  Ticaret ve Sanayi Odası, “Uygur Zorunlu çalıştırmayı önleme Yasası”na karşı bir protesto bildirisi yayınladığını bildirdi.

Bildiride "ABD, insan haklarını koruma bahanesiyle ve siyasi, ekonomik hegemonyasını gücendirmeye kararlıdır. Söz konusu yasayı imzalayarak, Xinjiang'daki tüm milletlerden insanları çalışma hakkından ve istihdam fırsatından mahrum bıraktı.” deniliyor.

Ayrıca bildiride Çin komünist rejiminin Doğu Türkistan'daki işçilerin hak ve menfaatlerini güvence altına aldığı, köle edilen Uygur işçilerin dini inançlarına, milli kültürüne ve diline saygı duyduğu yalanlarını öne sürdüğü dikkatlerden kaçmadı.

Komünist Çinliler, bölge sakinlerini tarım ve hayvancılıkla uğraşan, aslında âtıl olan, pek bir işe yaramayan, geri kalmış, medeniyetsiz, marjinal ve radikal bir toplum olduğunu damgalamak için yıllardır çeşitli politikalar izliyor. Bu çerçevede Doğu Türkistan’ın en ücra köşelerine kadar gidip Uygur Türklerini otobüs ve trenlere doldurarak, Toplama Kamplarının yanına konteynerlerle kurulmuş yeni Sanayi ve endüstri şehirciklere yerleştiriyor. Köle edilen Uygur halkı küresel markalara zorla mal üretiyor. Bu durum bir kısım Batılı ve AB ülkelerince eleştirildi ve geniş çapta boykot edildi. Ancak Çin hala, aldatıcı ve yanıltıcı propagandalarıyla uluslararası toplumun gözünü boyamaya çalışıyor.

Daha önce birçok araştırma merkezleri ve Uluslararası Medya Kuruluşları, Çin’in bölgedeki durumu gizlemek için yabancı ünlüleri satın aldığını ve Çin propagandasının aslında sahte olduğunu, gerçekte ise Doğu Türkistan'da zorla çalıştırmanın çok ağır ve yaygın olduğunu, Uygurlar otoriter Çin rejiminin zorunlu çalışma politikası kapsamında gruplar halinde çalışmaya zorlandığına, en başından itibaren polis tarafından izlendiğine dair kanıtları ve güçlü delilleri ortaya koymuştu.

Çin basınında çıkan haberlere göre, bu yılın eylül ayında, yalnızca Hotan vilayetinde, beş yıl içinde ilçe ve köylerden olmak üzere 14.333 milyon insanın, sözde "kırsal işgücü fazlası" adı altında çalışmaya gönderildiği, yaklaşık 2.35 milyon insanın ise "yoksulluktan kurtarma” bahanesiyle zorunlu çalıştırıldığı ortaya çıktı.

Gelinen noktada ise son beş yıl içinde ilçelerde, kasabalarda, köylerde çeşitli işletmeler, 4 . sanayi tesislerin kurulmasıyla beraber Doğu Türkistan'da çok sayıda fabrika kurulmuş ve Türk milleti bir kez daha Çinliler tarafından Köleleştirilmiştir.

ABD başkanı Joe Biden 23 Aralık'ta Uygurların zorla çalıştırılmasını yasaklayan ve Doğu Türkistan'dan gelen tüm malların zorla çalıştırma ürünü olduğuna kanaat getiren bir yasayı resmen onayladı. Fakat Çin, kendisini aklamak için, türlü basın toplantıları ve sahte propaganda kampanyalarıyla kamuoyunu kandırmaya çalışıyor.

 

Muhammed Ali ATAYURT-Türkistan Press
Kaynak: Türkistan Press

Bu Haberi 328 kişi okudu!
05/01/2022
YORUMLAR
YORUM YAP
0 Yorum bulunmaktadır.