2. MİLLİ BİRLİK ŞURASI ÖZGÜRLÜK HEDEFİ İLE TAMAMLANDI
SON DAKİKA

2. MİLLİ BİRLİK ŞURASI ÖZGÜRLÜK HEDEFİ İLE TAMAMLANDI

11. Dünya Doğu Türkistanlılar Kardeşlik Buluşması ve 2. Milli birlik şurası, Kurulan yeni dünya düzenine göre dünya uluslarını 2 ye bölen Doğu Türkistan meselesi hakkında tüm Doğu Türkistan diasporasının Doğu Türkistan Davasını güç birliği ile ortak hareket etmeye odaklı tek fikir ve tek vücut halinde Doğu Türkistan’ın azat olmasını hedef alan kararlar alınarak tamamlandı.

Alınan kararların detayları;

Doğu Türkistan davasının uluslararası gündemde gittikçe daha fazla yer almasının gereği olarak zorunlu hale gelen Doğu Türkistan teşkilatları arasındaki birlik ve dayanışmayı pekiştirmek amacıyla düzenlenen 11. Dünya Doğu Türkistanlılar Kardeşlik Buluşması ve 2. Doğu Türkistan Milli Birlik Şurası’nın açılış programı 18 ülkeden gelen teşkilat temsilcileri, din bilginleri, aydınlar, araştırmacılar, yazarlar ve Türkiye’de yaşayan Doğu Türkistanlılar olmak üzere 1000’den fazla kişinin iştirak etmesiyle 13 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul’da gerçekleşmiştir.

Toplantının ana gündemi teşkilatlar arasındaki uyumu sağlamak, kardeşliği güçlendirmek, güç birliği ve dayanışmayı pekiştirmek suretiyle Doğu Türkistan tarihinin en karanlık döneminde çıkış yolu aramak ve özgürlüğe doğru bir adım daha ilerlemek olmuştur.

Açılış programından sonra 11. Dünya Doğu Türkistanlılar Kardeşlik Buluşması ve 2. Doğu Türkistan Milli Birlik Şurası 13 – 17 Temmuz 2019 tarihleri asarında yine İstanbul’da bildiri, sunum, konuşma ve tartışma şeklinde devam etmiştir. Dört gün devam eden bu etkinliğe teşkilat temsilcileri, din bilginleri, aydınlar, araştırmacılar, yazarlar ve aktivistler olmak üzere 200’e yakın kişi katılmıştır.

Toplantı oturumlarında aşağıdaki konularda bildiriler sunulmuştur:

1. Yeni dünya konjonktüründe Çin’in etkisi ve Doğu Türkistan sorunu

2. Çin ve Amerika arasında büyümekte olan siyasi çekişmeler ve Doğu Türkistan mücadelesi

3. Çin’in Kuşak Yol projesinin Doğu Türkistan sorununa olan etkileri

4. Doğu Türkistan mücadelesinin değişmez ilkeleri ve teşkilatlar arasındaki stratejik iş birliği

5. Çin’in psikoloji savaşına karşı koymanın yöntemleri

6. Uluslararası Yasa ve Doğu Türkistan sorunu

7. Örgütlenme düşüncesi ve örgütlenme bilincinin güçlendirilmesi

8. Çin – Türkiye ilişkileri ve Doğu Türkistan sorununun çözüm yolları

9. Değişen dünya konjonktüründe Doğu Türkistan sorununun stratejik yol haritasının belirlenmesi

10. Değişen Çin – Müslüman dünyası ilişkileri ve Doğu Türkistan sorunu

11. Japonya’nın Doğu Türkistan sorunuyla ilgili tarihi ve stratejik planları

Toplantıda ele alınan önemli hususlar:
Toplantıda Doğu Türkistan davasının tüm taraflarına teşkilatlar ve genel halkın uyanıklığını daha da artırma, iş birliği ve dayanışma içerisinde hareket etme, davan bilinci ve sorumluluğunu üst düzeye çıkarma, görüş ve yöntem farklılıkları olsa da ortak hedefe doğru değişmez ilkeler çerçevesinde birlikte mücadele etme doğrultusunda çağrı yapılmıştır. Doğu Türkistan davasının değişmez ilkeleri aşağıdaki gibi özetlenmiştir:
1. Anavatanın adı Doğu Türkistan’dır.

2. Doğu Türkistan tarihten beri Doğu Türkistan halkının toprağıdır.

3. Doğu Türkistan Çinliler tarafından işgal edilen topraktır.

4. Ay Yıldızlı Gökbayrak Doğu Türkistan’ın bağımsızlık simgesidir.

5. Doğu Türkistan mücadelesinde Uygurluk, Türklük ve Müslümanlıktan ibaret üç bileşeni birbirinden ayırmamak gerekir.

6. Doğu Türkistan özgürlüğüne kavuşana dek mücadeleye devam etmek gereklidir.

Toplantıda ayrıca Doğu Türkistan sorununun dünya gündeminin önemli konularından biri haline geldiği günümüzde halkımızın geleceğe umutla bakması, Allah’ın yardımına kesin olarak inanması, hayal kırıklığına mahal vermemesi, elinden gelen her yolla davaya katkıda bulunması tavsiye edilmiştir.

Toplantıda ayrıca Müslüman dünyası ve Türk dünyası ile olan dini ve milli ilişkileri güçlendirme, “yardım etmedi” diyerek küsmek veya kötülemek yerine onlara Doğu Türkistan’ın durumunu anlatmaya çalışma ve devlet yöneticileri ile halkı farklı göz ile değerlendirme yönünde çağrı yapılmıştır. Müslüman dünyası ile her alanda ilişkileri geliştirme, önemli şahsiyetler ile irtibata geçerek dostluk kurma ve bu doğrultuda Müslüman dünyasına yönelik daha fazla çaba serf edilmesinin önemi vurgulanmıştır.

Toplantıya katılan Doğu Türkistan teşkilatları tarafından ana konularda iş birliği içerisinde hareket etme ve birbirlerini destekleme, tali konularda birbirlerine yol vermenin önemi ayrıca vurgulanmıştır.

Ayrıca, kardeş teşkilatların birbirlerinin tamamlayıcısı olarak görülmesi, örgütlenme bilincinin yükseltilmesi ve dava yolunda yapılan her işin Allah’a ibadet olarak bilinmesi gerektiği vurgulanmıştır. Benzer şekilde, teşkilatlar arasındaki milli iş birliğini bozmaya yönelik eylemlere izin verilmemesi konusunda görüş birliği sağlanmıştır.

Toplantıda ortaya konulan önemli görüş ve önerile aşağıdaki gibidir:
1. Dünyanın farklı ülkelerinde faaliyet gösteren Doğu Türkistan teşkilatları, diğerleri tarafından belirlenen çizgide değil, milli bilinç ve düşünce çerçevesinde milli menfaat esasına dayalı olarak çizilen ortak yol haritası üzerinde hareket etmelidir.

2. Teşkilatlar arasındaki iş birliğini daha da derinleştirmek için Doğu Türkistanlılar Kardeşlik Buluşması ve Milli Birlik Şurası toplantılarını gelecek yıllarda da devam ettirmek.

3. Davaya içtenlikle hizmet etme, çalışkan ve aktif olma ruhunu yükseltmek.

4. Stratejik plan hazırlamak ve hazırlanan planı gerçekleştirmek için çalışmak.

5. Eğitim hizmetine daha fazla güç sarf etmek, ilk orta lise ve üniversite öğrencilerine yardım etmek, onları yönlendirmek ve onların her alanda yetişmeleri için ortam hazırlamak.

6. Arap ve Müslüman dünyasına yönelik bilinçlendirme çalışmalarını güçlendirmek, ziyaretleri çoğaltmak ve ilişkiyi derinleştirmek.

7. Birleşmiş Milletler’in Doğu Türkistan davasına yarar sağlayacak raporları ve kararları, uluslararası yasa ve sözleşmelerden etkin faydalanmak.
8. Doğu Türkistan’ın özgürlüğü için her türlü meşru araç ve yöntemlerden faydalanmayı hak olarak görmek.

9. Doğu Türkistan’ın bağımsızlığını destekleyen ülkeler ve uluslararası örgütler ile iş birliği geliştirmek.

10. Doğu Türkistan’daki ceza kampları kapatıldıktan sonra da özgürlük mücadelesinin aynı kararlılıkla devam ettirilmesi.

11. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu üyesi 22 ülkenin Çin’in ceza kamplarını kapatması ve tutukluların serbest bırakması gerektiği hakkında imzalı mektup yazması, buna karşılık 37 ülkenin Çin’in insan hakları alanında takdire şayan işler yaptığını belirten mektup yazarak Çin’in Doğu Türkistan halkına uyguladığı baskı siyasetini desteklemesiyle dünya ülkeleri Doğu Türkistan sorunu karşısında iki gruba ayrıldı. Biz Doğu Türkistan halkı olarak bizi destekleyen ülkeler ve örgütlere teşekkür ederiz ve bizi bundan sonra da daha fazla desteklemesini ümit ederiz.

Bununla birlikte bize karşı Çin’i destekleyen ülkelere memnuniyetsizliğimizi bildiririz ve onları Çin’in yalanlarına inanmamaya ve hilelerine kanmamaya; Çin’in zalim bir rejim, Doğu Türkistan halkının ise zulme uğrayan mağdur bir halk olduğunu tanımaya çağırırız. Ayrıca, Müslüman dünyasını insanlık açısından Doğu Türkistan halkına yardıma ve Müslümanlık açısından zorunlu olan İslam kardeşliğinin gereklerini yerine getirmeye davet ederiz.

Toplantı sırasında teşkilat yöneticileri ve temsilcileri, akademisyenler ve toplum önderlerinin katılımıyla kapalı oturum düzenlenmiştir. Kapalı oturumda Doğu Türkistan Milli Birlik Şurası kapsamında Doğu Türkistan davasının hassas konuları üzerinde önemli tartışma ve istişareler yapılmıştır. Ayrıca, şura toplantısına iştirak eden tüm teşkilatlar arasında milli menfaate dayalı gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerde uyum ve iş birliği içerisinde hareket etme konusunda mutabakat sağlanmıştır. Buna ek olarak, kardeş teşkilatlar arasında birlik ruhu pekiştirilmiştir. Birliktelik ruhunu zedelemeye yeltenen ve davanın gelişmesine zarar vermek isteyen herhangi bir şahıs ve gruba Milli Birlik Şurası mutabakatı çerçevesinde reddiye verileceği vurgulanmıştır. Kapalı istişare toplantısında tartışılan diğer konuların detayları kapalı olarak bırakılmıştır.

Bu Haberi 442 kişi okudu!
18/07/2019
YORUMLAR
YORUM YAP
0 Yorum bulunmaktadır.